History

AVSS 2003: July 21 – 22, 2003 – Miami, USA


AVSS 2005: September 15 – 16, 2005 – Como, Italy


AVSS 2006: November 22 – 24, 2006 – Sydney, Australia


AVSS 2007: September 5 – 7, 2007 – London, UK


AVSS 2008: September 1 – 3, 2008 – Santa Fe, USA


AVSS 2009: September 2 – 4, 2009 – Genoa, Italy


AVSS 2010: August 29 – September 1, 2010 – Boston, USA


AVSS 2011: August 30 – September 2, 2011 – Klagenfurt, Austria


AVSS 2012: September 18 – 21, 2012 – Beijing, China


AVSS 2013: August 27 – 30, 2013 – Kraków, Poland


AVSS 2014: August 26 – 29, 2014 – Seoul, Korea


AVSS 2015: August 25 – 28, 2015 – Karlsruhe, Germany


Advertisements